12 września 2023

 

                   Oferty ubezpieczenia dzieci w roku szk.2023/24

 

Szanowni Rodzice, informujemy, że  zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

 

Poniżej oferty przesłane na adres przedszkola:

 

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole nr 4

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

Strona www stworzona przez Foto-N