POMOC TŁUMACZA MIGOWEGO

Dostęp do tłumacza języka migowego

 

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego. Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie. Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w przedszkolu (z wyłączeniem sytuacji nagłych) pocztą elektroniczną na adres e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
  • adres zamieszkania,
  • adres e-mail lub numer tel. kontaktowego,
  • wybraną metodę komunikowania się (PJM,SJM,SKOGN*),
  • informację na temat sprawy załatwianej w przedszkolu przez osobę uprawnioną.W przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy.

Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu innych środków wspierających komunikowanie się (poza językiem migowym)

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:

  • kontaktu z przedszkolem za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się,
  • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

W Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

  • poczta elektroniczna: p4@przedszkola-zlotow.pl
  • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod numerem telefonu: 67 263 27 05

Publiczne Przedszkole nr 4

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

Strona www stworzona przez Foto-N