Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2024/2025

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2024 r. rozpoczyna się okres rekrutacji, czyli zapisów dzieci 3-6 letnich do przedszkoli (rocznik 2021, 2020,2019, 2018).

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobranie wniosku w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola (wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola ),

- dostarczenie dokładnie wypełnionego i podpisanego wniosku tylko do przedszkola pierwszego wyboru od 01.02.2024 r. do 01.03.2024 r. (osobiście do przedszkola),

-rozpatrzenie wniosków przez komisję rekrutacyjną wg kryteriów podanych we wniosku ( nie liczy się kolejność składania wniosków)

i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia ( na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 11.03.2024 r.),

- zgłaszanie się rodziców kandydatów zakwalifikowanych do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu w terminie od 12.03.2024 r. do 18.03.2024 r. Uwaga, jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 18.03.2024 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 20 marca 2024 r.

Po złożeniu oświadczeń woli przez rodziców w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, komisja ogłasza listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Uwaga! Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 20.03.2024 r.

Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Przed oddaniem wniosku proszę sprawdzić:
- wszystkie podpisy (matki i ojca dziecka),
- czy dołączyli Państwo załączniki potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów.

Adresy przedszkoli :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl, strona www.p1-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl, strona www.p2-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl, strona www.p3-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Kr. Jadwigi 54, tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl, strona www.p4-zlotow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2024/25

Publiczne Przedszkole nr 4

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

Strona www stworzona przez Foto-N