prowadząca mgr Halina Szałańska

zajęcia odbywają się według harmonogramu po przeprowadzeniu  badań przesiewowych 

 

logopeda- mgr Halina Szałańska

psycholog- mgr Krzysztof Ambrzykowski

pedagog specjalny: mgr Dagmara Szefler,

                            mgr Katarzyna Gryka

 

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

prowadząca: mgr Aleksandra Szmyt

 

 

 

zajęcia z języka angielskiego

prowadząca: mgr Natalia Jackowska

dzieci 3-4 l. - poniedziałek lub wtorek, raz w tygodniu

dzieci 5-6l.- poniedziałek i wtorek,dwa razy w tygodniu

 

zajęcia dodatkowe

Publiczne Przedszkole nr 4

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

Strona www stworzona przez Foto-N

 

prowadząca: mgr Dorota Sobiegraj

zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy 

w grupach: Skrzaty, Motylki, Jeżyki, Sówki

 

program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym "Kochamy dobrego Boga"

- proszę kliknąć aby otworzyć